Handsjukvård

Hand- och fotsyndrom (HFS)
HFS är biverkningar av cytostatikabehandling.
HFS drabbar händer och fötter, handflator, fotsulor, tå och fingernaglar. Nerverna kan drabbas i händer och fötter (perifer neuropati).
Om du är orolig eller har problem som du inte kan handskas med, tala med din läkare eller din kontaktsjuksköterska.

Vid svåra biverkningar kan din läkare skriva remiss för handsjukvård till oss på fotsjukvården.
Vi behandlar dig utifrån dina besvär samt ger råd och tips.
Det är viktigt att ta hand om problemen i tid för att minska risken för svåra biverkningar.

För medicinsk handsjukvård krävs en remiss av Onkolog- eller hudläkare
Remissen administreras av individuella vårdärenden (IVÄ) som godkänner remissen före behandlings start.

Även patienter med hudsjukdomar som drabbar händer och fötter kan få hand-och fotsjukvård.

Kontakta oss vid frågor!