Fotsjukvård

Diabetespatienter (typ 1 och 2) med befintlig eller begynnande komplikation i riskgrupp 2 och ytliga och läkta sår på foten i riskgrupp 3.
Patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar.
Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och felställningar förorsakade av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar.
Andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk natur, t.ex. svårare nageltrång eller psoriasis med fotkomplikationer m.m.
Patienter i akut behov av vård.
Kommunen har ansvaret för särskilda boenden.
Diabetiker i riskgrupp 1 sköts av husläkarmottagningen.